aktual-po-zmianie

Koszyk w zgodzie z prawem

Regulacje prawne, które weszły w życie 25 grudnia 2014 roku wraz z nowymi zapisami ustawy o Prawach konsumenta, wymusiły zmiany w dotychczasowych sklepach internetowych. Zapisy wprowadziły wręcz kuriozalne wymogi dot. strony koszyka – zamówienie produktów musi odbywać się za pośrednictwem przycisku, który powinien nazywać się „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

Niby zmiana nie jest tak duża, a jednak wymaga aktualizacji strony koszyka, co wiązać się może z dodatkowymi opłatami. Poniżej przedstawię dwa sposoby rozwiązania problemu – pierwszy płatny, drugi – zrobiony własnymi siłami – bezpłatny !

1. Aktualizacja sklepu KQS do wersji 4.0

aktual-40Najnowsza aktualizacja sklepu KQS wydana przez producenta załatwia nam sprawę dostosowania koszyka do aktualnego prawa. Niestety wiąże się ona z zakupem pakietu aktualizacyjnego – koszt to od 92 zł do 240zł – w zależności od pakietu jakim jesteśmy zainteresowani.

Aktualizacja wprowadza zmiany poprzez dodania okienka chceckbox „Potwierdzam, iż wiem o obowiązku zapłaty za zamówienie” i jest, choć w nico odmiennej formie, zgodna z prawem.

 

2. Modyfikacja strony koszyka własnym sumptem

Istotną sprawą by przeprowadzić samodzielnie modyfikację strony koszyka jest odpowiednia wersja sklepu KQS. Jedynymi wersjami w jakich możemy przeprowadzić zmianę są 3.8 i 3.9. Jest to wymóg niezbędny, ponieważ dopiero w wersji 3.8 producent umożliwił nam zmiany w koszyku – wcześniej nie było to możliwe.

Jeżeli posiadamy już odpowiednią wersję sklepu logujemy się do panelu administracyjnego. Wybieramy zakładkę SZABLON GRAFICZNY i następnie klikamy na KOSZYK. Wyszukujemy tabelkę Koszyk – Przycisk „Wyślij zamówienie” (prawie na samym dole strony) i możemy dokonać odpowiedniej zmiany. W znajdującym się kodzie (zaprezentowany poniżej) na czerwono zaznaczyłem znacznik który powinniśmy zmienić:

<div style=”margin-top: 10px; text-align: center”><input class=”button” type=”submit” value=”{JEZYK_WYSLIJ_ZAMOWIENIE}” onclick=”{ONCLICK_AKCJA}”></div>

na POTWIERDŻ ZAKUP oraz dopisek „Potwierdzenie zakupu jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty.” jak poniżej:

<div style=”margin-top: 10px; text-align: center”><input class=”button” type=”submit” value=”POTWIERDŹ ZAKUP” onclick=”{ONCLICK_AKCJA}”><br><br>
Potwierdzenie zakupu jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty.<br><br></div>

aktual-po-zmianieWprowadzone zmiany zapisujemy. Nasza strona koszyka jest zgodna z prawem !!!

Wykorzystany kod można bezpośrednio skopiować z naszej strony i wkleić do sklepu.